צור קשר

[ux_banner height=”373px” bg=”777″]

[text_box padding=”41px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″]

ארז תכשיטים

צרו איתנו קשר

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px”]

[divider align=”center” width=”0px” height=”55px” margin=”0.1em” color=”rgba(186, 70, 70, 0.83)”]

[contact-form-7 id=”721″]

[divider align=”center” width=”0px” height=”10px” margin=”0.1em” color=”rgba(186, 70, 70, 0.83)”]

[row width=”custom” custom_width=”80%” padding=”0 0px 0px 0px” class=”contact-blurb-row”]

[col span__sm=”12″ class=”contact-blurb1″]

[featured_box img=”871″ inline_svg=”0″ img_width=”37″ pos=”left” title=”טלפון” title_small=”050-3253331″ tooltip=”ארז תכשיטים – 050-3253331″ link=”tel:050-3253331″ font_size=”large” margin=”0px 0 0px 0px”]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”contact-blurb2″]

[featured_box img=”867″ inline_svg=”0″ img_width=”37″ pos=”left” title=”שעות פעילות” title_small=”א-ה 09:00-17:00″ tooltip=”ארז תכשיטים – שעות פעילות” font_size=”large” margin=”0px 0 0px 0px”]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”contact-blurb3″]

[featured_box img=”868″ inline_svg=”0″ img_width=”37″ pos=”left” title=”פייסבוק” title_small=”ארז תכשיטים” tooltip=”ארז תכשיטים – פייסבוק” link=”https://www.facebook.com/erezmenjewelry/” font_size=”large” margin=”0px 0 0px 0px”]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”contact-blurb4″]

[featured_box img=”870″ inline_svg=”0″ img_width=”37″ pos=”left” title=”חנות” title_small=”אנחנו יושבים ברמת ישי” tooltip=”רמת ישי” font_size=”large” margin=”0px 0 0px 0px”]

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″ class=”contact-blurb5″]

[/col]

[/row]

[/section]

error: Alert: Content selection is disabled!!