תכשיטי קבלה מסדרת חותמי שלמה המלך
חותמי שלמה – המגן המופלא של שלמה המלך

אנו שמחים להציג בפניכם מקור חוכמה עתיק יומין, "חותמי שלמה המלך" הנושאים את חכמתו העתיקה
של המלך שלמה .מקור חוכמה ותבונה רב עוצמה זה, יכול להעניק הרמוניה לחיי כל אחד מאתנו. תכשיטי קבלה עם ערך ומשמעות

כוחם של "חותמי שלמה" ידוע כבר אלפי שנים ואינם נחלתו הבלעדית של העם היהודי, גם נוצרים ומוסלמים
האמינו בכוח הרב הטמון ב"חותמי שלמה" . הוכחה לכך ניתן למצוא בכנסיות ובמסגדים ברחבי
העולם בהם משובץ "חותם שלמה" כמקור הכוח האלוהי.
המסורת מספרת כי מקורו של החותם בטבעתו של המלך שלמה – שלמה שהיה החכם באדם ענד טבעת
שבה היו צירופי סימנים, אותיות מחכמת הנסתר, שמות מלאכים, צפנים ואקרוסטיכונים של פסוקים
תנ"כיים .

חותמי שלמה המלך מובאים לקהל הרחב לידי שימוש תוך כדי המאמץ המקסימאלי לשמור על דיוק
בצורתם ובשפתם המקורית ) הכתב העברי( והאותנטית כפי שמתועד במקורות, זאת בכדי לאפשר לכול
לחבור לפרי ידע קדום וליהנות מאותה אנרגיה שהייתה אז מסוגלת לשנות גורלות.

לא נמצאו מוצרים התואמים את בחירתך.