תקנון האתר ארז תכשיטים
** 
חובה לקרוא תקנון זה לפני ביצוע הזמנה באתר **

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע”י “ארז תכשיטים” השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה,
שכן עצם השימוש באתר “ארז תכשיטים” מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בו כלשונם
.

 • תקנון זה משתמש בלשון זכר, אך מופנה לנשים ולגברים כאחד
 • רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתקנון האתר
 • וודא כי קראת את התקנון במלואו
 • את/ה הנך מעל גיל 18

מבוא

 1. ברוך הבא לאתר https://erez-jewelry.com/ (להלן -“האתר“), אותו מפעילה חנות “ארז תכשיטים” ח.פ.329779797. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי “ארז תכשיטים” (חנות וירטואלית) (להלן: “המוצרים“). הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן – “תנאי השימוש“).
 2. המשתמש באתר (להלן: “המשתמש”) נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 3. “ארז תכשיטים” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 4. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

 1. לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה“).
 2. התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבדעם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: “מסמך פרטי העסקה”).
 3. לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה.
 4. בהתאמה, בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או לחלופין, יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל. במקרה של תשלום באמצעות חשבון פייפאל, תאושר הרכישה רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל.

יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי “ארז תכשיטים” יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.

במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר וכן, תישלח לו הודעת דוא”ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

 1. מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית “ארז תכשיטים” לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.
 2. המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, כי אז  “ארז תכשיטים”, תודיע על כך למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.
 3. מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון זה, מובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר תהא “ארז תכשיטים” רשאית להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון השירותים המוצעים ללקוחות האתר.
 4. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 5. מובהר כי “ארז תכשיטים” רשאית לעדכן ולשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שימסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.
 6. לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).

הספקה

“ארז תכשיטים” תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אל כתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו או לחלופין, אל חנות מרשת “ארז תכשיטים”, לפי בחירת הלקוח.

משלוח

 1. משלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמש, לפי בחירתו, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי המשלוח“). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.
 2. “ארז תכשיטים” תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל. מען ברחבי הארץ ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 3. משלוח שיוזמן לאיסוף על ידי הלקוח מחנות “ארז תכשיטים” יבוצע ללא תשלום דמי משלוח.
 4. תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ויכול להשתנות מעת לעת.
 5. שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית (להלן: “חברת השליחויות“), לפי בחירת “ארז תכשיטים” ושיקול דעתה ויכול שזהות החברה המשלחת תשתנה מעת לעת.
 6. “ארז תכשיטים” תפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים ודמי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. במועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך 7 ימי עסקים לכל היותר.(תוך 3 ימי עסקים לכלל הארץ ,7 ימי עסקים להזמנות המיוצרות במיוחד/חריטות*)
 • מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי ו’-ש’, ערבי חג וחג) וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד השלמת העסקה באתר. לתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
 1. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
 2. מובהר כי התחייבות “ארז תכשיטים” לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי.
  1. לשם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש בביתו או במען שמסר, ייצור נציג חברת השליחויות קשר טלפוני עם המשתמש לשם תיאום המסירה (באמצעות שיחת טלפון ו/או מסרונים). מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור.

  מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי “ארז תכשיטים” ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.

  1. “ארז תכשיטים” לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים ל”ארז תכשיטים” מראש, תנקוט “ארז תכשיטים” במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.
  2. שינוי מען המשתמש למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנה, יבוצע על ידי “ארז תכשיטים”, בתיאום עם המשתמש , בכפוף לתשלום בסך 20 ₪.

מעקב אחרי הזמנה

כל הזמנה שמבוצעת באתר מקבלת מספר מעקב שניתן לעקוב אחרי החבילה והסטטוס שלה 24/7

ביטול

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;
ביטול העסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר לידינו בחנות בחנות (באריזה מקורית עם תווית וללא פגם יחד עם חשבונית מקורית, במצב תקין ושלא נעשה בו כל שימוש) ,למעט דמי משלוח המקוריים ולמעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם .
החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) “ארז תכשיטים” תחזיר למשתמש את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.
הודעת ביטול ניתן למסור באמצעות פניה באי – מייל : [email protected] ,הודעת SMS לטפון 0503253331 או בדואר רשום לכתובת: רמת ישי מיקוד :3009500, ת.ד 3299 בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של המשתמש ומספר ההזמנה (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה).
החזרת הפריט לידי “ארז תכשיטים” תבוצע באחת מהדרכים הבאות: מסירת הפריט בחנות ,שליחת הפריט באמצעות דואר או/ו שליח או/ו דרך אחרת לפי בחירת המשתמש בתיאום עם צוות החנות.( המוצר יוחזר על חשבון המשתמש .)
על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר לעדכן את “ארז תכשיטים” תוך 48 שעות מקבלת המשלוח.
סייגים לזכות הביטול:
לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שהצרכן הסיר מדבקת המחיר/תווית
לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן (כגון חריטה )
לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שהם בסייל / מבצע / מוצרי קד”מ
לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים עגילים / פירסינג
לא ניתן לבטל רכישה של מוצר שלא עולה על 50 ש”ח

החלפה

החלפת הפריט תתבצע תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר (באריזה מקורית עם תווית וללא פגם יחד עם חשבונית מקורית, במצב תקין ושלא נעשה בו כל שימוש)
לא ניתן להחלפה:
מוצרים שהצרכן הסיר מדבקת המחיר/תווית
מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן (כגון חריטה )
מוצרים שהם בסייל / מבצע / מוצרי קד”מ
עגילים / פירסינג
החזרת הפריט לידי “ארז תכשיטים” תבוצע באחת מהדרכים הבאות: מסירת הפריט בחנות ,שליחת הפריט באמצעות דואר או/ו שליח או/ו דרך אחרת לפי בחירת המשתמש בתיאום עם צוות החנות.( המוצר יוחזר על חשבון המשתמש .)
תכשיט חלופי ישלח לנקודת שירות הקרובה ללקוח תוך 5 ימי עסקים

ביטול הזמנה / עסקה / רכישה

לא ניתן לבטל הזמנה שבוצעה והסטטוס שלה נשלח.! לביטול הזמנה שלא נשלחה יש ליצור איתנו קשר מיידית

הגבלת אחריותה של ארז תכשיטים

 1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, התכוונה “ארז תכשיטים” כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, “ארז תכשיטים” בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה ל”ארז תכשיטים”, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן “ארז תכשיטים” את הטעות באופן מידי. מובהר כי “ארז תכשיטים” אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים הסבירים בכדי למנוע טעויות אלו. “ארז תכשיטים” מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן של”ארז תכשיטים” אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין “ארז תכשיטים” ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.
 2. “ארז תכשיטים” אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי “ארז תכשיטים”, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל “ארז תכשיטים” או מי מספקיה.
 3. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. “ארז תכשיטים” אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. “ארז תכשיטים” לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
 4. “ארז תכשיטים” אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.
 5. “ארז תכשיטים” אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.
 6. “ארז תכשיטים” לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריה וכן, לא תהא אחראית במקרה של נזק למוצר אשר הותקן על ידי המשתמש שלא בהתאם להנחיות.
 7. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 8. למען הסר כל ספק מובהר כי אם בתום לב נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או מחירו באתר, לא יחייב הדבר את “ארז תכשיטים”. במקרה כאמור “ארז תכשיטים” תאפשר למשתמש לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.
 9. האחריות תקפה על טיב המוצרים בלבד.תשלום דמי משלוח אינו כלול באחריות.
 10. חרוז כתר הינו בציפוי ולא נכלל באחריות. במידת הצורך ניתן להחליפו בחדש בתוספת תשלום.

תנאים נוספים

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
“ארז תכשיטים” שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
“ארז תכשיטים” שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי “ארז תכשיטים” בגין שינויים במידע באתר.
“ארז תכשיטים” רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד “ארז תכשיטים” לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין “ארז תכשיטים” כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.
היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אנא הימנע מלעשות שימוש באתר זה.
מובהר כי “ארז תכשיטים” רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

היי מה קורה?
בטוח שקראת את התקנון היטב?
עם כן זה הזמן להשלים את ההזמנה שלך 🙂

** חשוב לדעת **
** כרטיס האשראי שלך לא נשמר באתר **

** תקנון זה מעודכן 20/12/2022 **

** כל השעונים באתר מקוריים **